Hakemestarit Oy
Kanttorinpolku 8
FI-49410 Poitsila
Kommune: Fredrikshamn
Fylke: Syd-Finland
Faks: +358 (0)53535350