Bransjeorganisasjoner

Teknokemian Yhdistys ry

The Finnish Cosmetic, Toiletry and Detergent Association is a Finnish trade association representing the interests of companies manufacturing and/or distributing perfumery, cosmetic and toiletry products, detergents and cleaning products for consumers and institutional & industrial use, and similar chemical products.

PL 311

FI-00131 Helsinki

Telefon: 09172841
Faks:

Helsinki

Teknologiateollisuus ry, Teknologiindustrin rf Teknologiindustrin rf, Teknologiateollisuus ry

The Federation of Finnish Technology Industries is the lobbying organisation for technology industry companies.

PL 10

FI-00131 Helsinki

Telefon: 0919231
Faks: 09624462

Helsinki

Teräsrakenneyhdistys ry

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen. Toiminta-ajatusta toteutetaan alaan liittyvällä tiedotustoiminnalla, koulutuksella ja teknisellä neuvonnalla sekä osallistumalla tutkimus- ja kehitysprojektien toteutukseen ja alaa koskevien rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä.

PL 381

FI-00131 Helsinki

Telefon: 0912991
Faks: 091299214

Helsinki

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Se on riippumaton verkostojen rakentaja, jonka jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa eri toimijoita. Yhteinen nimittäjä kaikilla on kehittää tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän parhaaksi. TIEKE toimii myös kansainvälisesti.

c/o Mow Pieni Roobertinkatu 9

FI-00130 Helsinki

Telefon: 0947630400
Faks:

Helsinki

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry

The Finnish Information Processing Association, FIPA, (Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry) is an independent association of Finnish ICT professionals and companies that provide ICT products and services or use them. FIPA has currently approximately 12 000 professionals and about 500 companies and organizations as members. They are organized as 28 individual FIPA member associations on the basis of geographical area or professional theme. Three of the member associations are for students. In addition there are 20 special interest groups (SIG). FIPA's main objective is to develop the professional skills of its members by means of networking, member activities, seminars, training, certification programs, mentoring program, publishing and research. Seminars, trainings and events are organized by our member associations and SIGs.

Lars Sonckin kaari 12

FI-02600 Espoo

Telefon: 0207419898
Faks: 0207419889

Espoo

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är en central för övergripande produktövervakning som inom många områden övervakar och främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse samt konsument- och kemikaliesäkerhet.

PL 66

FI-00521 Helsinki

Telefon: 0295052000
Faks: 09605474

Helsinki

Työturvallisuuskeskus

Arbetarskyddscentralens syfte är att förbättra säkerheten och välbefinnandet i arbetet, resultatet samt förutsättningarna för förmans- och samarbetet på arbetsplatserna.

Yrjönkatu 29 C

FI-00100 Helsinki

Telefon: 09616261
Faks: 096121287

Helsinki

Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus

Statens ekonomiska forskningscentral VATT producerar kunskap om den offentliga ekonomin ochutvärderar reformer mångsidigt. Statens ekonomiska forskningscentral undersöker också den samhällsekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaderna på lång sikt.

PL 1279

FI-00101 Helsinki

Telefon: 0295519400
Faks: 0295519599

Helsinki

Veronmaksajain Keskusliitto ry, ruotsiksi Skattebetalarnas Centralförbund rf

Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä.

Kalevankatu 4

FI-00100 Helsinki

Telefon: 09618871
Faks: 09608087

Helsinki

Yhteinen Toimialaliitto ry

Yleinen Teollisuusliitto (YTL) on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitto. Edustamme ja valvomme jäsenyritystemme yhteisiä etuja työmarkkina-asioissa ja elinkeinopolitiikassa. Teemme yhteistyötä yritysten, EK:n ja muiden sidosryhmien kanssa jäsenistön toimintaedellytysten parantamiseksi.

Eteläranta 10, 7. krs

FI-00130 Helsinki

Telefon: 0405702021
Faks:

Helsinki

Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry

Intelligent Transport Systems Finland (ITS Finland) is a non-profit association that promotes the development and deployment of transport and logistic telematic services and improves the awareness of Finnish ITS expertise.

Bulevardi 7

FI-00120 Helsinki

Telefon: 0405657688
Faks:

Helsinki

Aarhus Lokalradio og TV

Ved Lunden 9,st

DK-8230 Åbyhøj

Telefon: 60554213
Faks:

Åbyhøj

Albertslund Nærradio

Bytorvet 31,2,tv

DK-2620 Albertslund

Telefon: 43644828
Faks:

Albertslund

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Postboks 1228

DK-900 København C

Telefon: 70121288
Faks: 70121289

København C

BAR transport og engros

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros (forkortes BAR transport og engros) er det arbejdsmiljøforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer indenfor transport og engros samarbejder om at fremme arbejdsmiljøforhold på branchens område.

H.C. Andersens Boulevard 18

DK-1553 København V

Telefon: 33773377
Faks: 33773300

København V

Bispebjerg Lokalradio

Tonemestervej 9

DK-2400 København Nv

Telefon: 38343920
Faks:

København Nv

Brancheforening for Personligt Arbejdsmiljø

BPA blev i 1981 stiftet ud fra ønsket om at give brugerne den bedst mulige vejledning, når det gælder personlige værnemidler. BPA's medlemmer udgør hovedparten af de mest velrenommerede virksomheder i Danmark indenfor personligt arbejdsmiljø. Såvel større som mindre medlemsvirksomheder efterlever de strenge vedtægter i foreningen om at overholde de etiske regler, herunder at arbejde for brugen af godkendt udstyr. Samtidig er det BPA's opgave – meget opmærksomt – at følge udviklingen i branchen og specielt have kontakt og forhandling med myndigheder og interessegrupper i alle henseender, der berører branchen.

Rosengården 22,A,st

DK-4200 Slagelse

Telefon: 22368914
Faks: 33746080

Slagelse

Christianshavns Kanal

Dronningensgade 34

DK-1420 København K

Telefon: 22317363
Faks:

København K

Danmarks Erhvervsradio København

Magstræde 10 B

DK-1204 København K

Telefon: 33376666
Faks: 33930807

København K

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation inden for byggeri, anlæg og byggeindustri.

Nørre Voldgade 106

DK-1358 København K

Telefon: 72160000
Faks: 72160010

København K

Dansk El-Forbund

Vi er den rigtige fagforening for elektrikere, og vi beskæftiger os først og fremmest med elektrikernes fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere. Derfor er vi de helt rigtige til at varetage elektrikernes interesser og fagets udvikling.

Nyropsgade 14

DK-1602 København V

Telefon: 33297000
Faks: 33297070

København V

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport.

Børsen

DK-1217 København K

Telefon: 33746000
Faks: 33746080

København K

Dansk Standard

Vi er Danmarks standardiseringsorganisation og varetager såvel national som international standardisering. Derudover tilbyder vi rådgivning og uddannelse med udgangspunkt i standarder og best practice.

Göteborg Plads 1

DK-2150 Nordhavn

Telefon: 39966101
Faks: 39966102

Nordhavn

Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre er en brancheforeningen med ca. 475 medlemmer. Dermed er det den største branche forening inden for området.

H.C. Andersens Boulevard 18

DK-1553 København V

Telefon: 33773377
Faks: 72160010

København V

De Ingeniørstuderendes Lokalradio I Lyngby-Taarbæk

Vordingborggade 6,B,1,15

DK-2100 København Ø

Telefon: 26120517
Faks:

København Ø

Design denmark

Design denmark er en åben alliance af designere, -tænkere og -brugere, som står sammen om at demonstrere og formidle de positive effekter af design, og for at udvikle og professionalisere egen forretning og faglighed.

Vesterbrogade 208

DK-1800 Frederiksberg C

Telefon: 21154988
Faks:

Frederiksberg C

Det Ny Kanal 1

Karen Brands Vej 18

DK-6960 Hvide Sande

Telefon: 97351744
Faks:

Hvide Sande

Di

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark. DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

H.C. Andersens Boulevard 18

DK-1553 København V

Telefon: 33773377
Faks: 33773300

København V

DTL-Danske Vognmænd

DTL står for Dansk Transport og Logistik og er en brancheorganisation for det danske transporterhverv på vej og bane. DTL taler medlemmernes politiske sager lokalt, nationalt og i EU og hjælper medlemmerne med alt lige fra lovgivning til konkrete opgaver ude i virksomhederne. DTL er også arbejdsgiverforening for den danske transportbranche.

Postboks 2250

DK-1019 København K

Telefon: 70159500
Faks: 70159502

København K

FDA Forenede Danske Antenneanlæg

FDA, Forenede Danske Antenneanlæg er en interesseorganisation for brugerejede antenneforeninger over hele landet. Antenneforeningerne har tilsammen ca. 230.000 tilslutninger og repræsenterer dermed ca. 1 mio. danske tv-seere. Antenneforeningerne leverer tv- og radiosignaler, internet og IP-telefoni til antenneforeningernes medlemmer.

Annebergparken 21

DK-4500 Nykøbing Sj

Telefon: 59961700
Faks: 59961717

Nykøbing Sj