Bransjeorganisasjoner i Finland

Akava ry

Akava är en centralorganisation bestående av 35 medlemsförbund, som tillsammans samlar över en halv miljon högutbildade. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen och yrke eller tjänsteställning. Akavaförbunden hjälper sina medlemmar i alla skeden av yrkesbanan. De ger bland annat råd i arbetsavtals- och lönefrågor.

Rautatieläisenkatu 6

FI-00520 Helsinki

Telefon: 0207489400
Faks: 09142595

Helsinki

Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf

Ammattiliitto Pro on suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. Pro on suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva ja vastuullinen vaikuttaja. Sen toiminta perustuu laajaan jäsenkuntaan ja vakaaseen talouteen.

PL 183

FI-00181 Helsinki

Telefon: 09172731
Faks: 0917273330

Helsinki

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry

ATL on itsenäinen elinkeinoelämän etujärjestö, jonka tarkoituksena on rakentamisen ja ympäristön laadun parantaminen arkkitehtipalveluja kehittämällä.

Runeberginkatu 5 A, 9. krs

FI-00100 Helsinki

Telefon: 0958444218
Faks: 09176950

Helsinki

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry är en stark intresseorganisation för yrkesmänniskor i transportbranschen. Var och en registrerad förening, s.k. fackavdelning, som består av arbetare, tjänsteman och yrkesutövare inom bil-, stuveri-, transportbranscherna och därmed jämförbara branscher, såsom transportaffärernas bilservicestationer och tankbils-, och oljeprodukts-, terminal-, turist-och olika speditionsbranscher, liksom trafikundervisningsbranschen, kan ansluta sig som medlem i förbundet. Till förbundets viktigaste uppgifter hör att förbättra medlemmarnas arbets- och lönevillkor, utveckla arbetarskyddet och yrkeskompetensen och höja medlemmarnas sociala status och bildningsnivå.

PL 313

FI-00531 Helsinki

Telefon: 09613110
Faks: 09739287

Helsinki

Design Forum Finland

Design Forum Finland is the promotion organization of Finnish design. We support affluence and competitiveness in the economy and society by promoting widespread utilization of design.

Erottajankatu 7 A, 2. krs

FI-00130 Helsinki

Telefon: 096220810
Faks: 0962208181

Helsinki

Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finlands näringsliv rf

Confederation of Finnish Industries (EK) is the leading business organization in Finland. Our main task is to make Finland an internationally attractive and competitive business environment. Successful business activities are the foundation for the Finnish welfare society.

PL 30

FI-00131 Helsinki

Telefon: 0942020
Faks:

Helsinki

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys r.y.

Näringslivets forskningsinstitut ETLA är den ledande privata ekonomiska forskningsorganisationen i Finland. ETLA som är grundat år 1946 ETLA har under hela sin existens varit snabb att applicera nya metoder och forskningsansatser för att belysa aktuella ekonomiska frågor.

Arkadiankatu 23

FI-00100 Helsinki

Telefon: 09609900
Faks: 09601753

Helsinki

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA ry, Näringslivets Delegation EVA rf

EVA är en aktör som är finansierad av det finska näringslivet. EVAs målsättning är att främja det finska samhällets framgång på lång sikt. EVA är den främsta mötesplatsen och det viktigaste nätverket för påverkarna inom näringsliv och samhälle. EVA innehar också diskuterarens, utmanarens och spögubbens roll i det finska samhället. Typiska kännetecken för en s.k. think tank som EVA är analytisk skärpa och vid behov även provokativ förmaning.

Arkadiankatu 23 B

FI-00100 Helsinki

Telefon: 096869200
Faks: 09608713

Helsinki

Elkomit ry

Elektroniikan komponenttien ja mittalaitteiden tavarantoimittajien etu- ja yhteistyöjärjestö.

PL 150

FI-00251 Helsinki

Telefon: 0943156120
Faks:

Helsinki

Energiateollisuus Ry, Finsk Energiindustri rf

Finsk energiindustri rf är en närings- och arbetsmarknadspolitisk intresseorganisation för energisektorn. ET representerar företag som producerar, anskaffar, överför och säljer el, fjärrvärme och fjärrkyla och erbjuder övriga tjänster inom branschen.

Eteläranta 10

FI-00130 Helsinki

Telefon: 09530520
Faks: 0953052900

Helsinki

Energiavirasto

Energimyndigheten är en aktiv marknadsfrämjare. Myndigheten arbetar öppet, jämlikt, uppskattande och rättvist i samarbete med sina intressentgrupper i det aktiva sökandet efter hållbara lösningar.

Lintulahdenkatu 4

FI-00530 Helsinki

Telefon: 0295050000
Faks: 096221911

Helsinki

Finpro ry

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen.

PL 358

FI-00181 Helsinki

Telefon: 02946951
Faks: 0204695200

Helsinki

ICT Suomi ry

ICT Suomi ry jatkaa toimintaansa ICT-alan yritysten edunvalvojana. Yhdistys hallinnoi pääomaansa tämän hyödyntämiseksi alaa edistävään toimintaan ja tutkimukseen sekä PK-yritysten apurahoiksi ja erilaisten projektien tukemiseen.

Melkonkatu 28 D

FI-00210 Helsinki

Telefon: 0403101724
Faks:

Helsinki

Infra ry, Infra rf

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajajärjestö. INFRAn jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista.

Unioninkatu 14

FI-00130 Helsinki

Telefon: 0912991
Faks: 091299252

Helsinki

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Innovationsfinansieringsverket Tekes finansierar och aktiverar företags, högskolors och forskningsinstituts ambitiösa forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi hjälper företag att omvandla idéerna till lönsam affärsverksamhet med hjälp av finansiering och experttjänster. Genom vår verksamhet främjar vi företagens internationella konkurrenskraft, produktion och export samt skapar en grund för sysselsättning och välfärd i samhället.

PL 69

FI-00101 Helsinki

Telefon: 0295055000
Faks: 096949196

Helsinki

Insinööriliitto IL ry, Ingenjörsförbundet IL rf

Insinööriliitto on insinöörien, insinööriopiskelijouiden ja muun tekniikan alan ammattilaisten ammattijärjestö.

Ratavartijankatu 2

FI-00520 Helsinki

Telefon: 0201801801
Faks: 0201801880

Helsinki

Kattoliitto ry

Kattoliitto ry on katto- ja vedeneristysalan työnantaja- ja elinkeinopoliittinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää jäsenyritystensä kannattavaa ja pitkäjänteistä liiketoimintaa. Kattoliiton jäsenistö koostuu alan urakoitsija- ja teollisuusjäsenistä. Kattoliitto edistää hyvää kattorakentamista ottaen huomioon ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet.

Unioninkatu 14

FI-00130 Helsinki

Telefon: 091299262
Faks: 09663630

Helsinki

Kaupan liitto ry, Finsk Handel rf

Arbetsgivarförbundet i handelsbranschen är en riksomfattande intresseorganisation som har till uppgift att främja handeln i Finland. Vi utvecklar företagens verksamhetsförutsättningar och samarbetsverksamhet samt bevakar våra medlemmars närings- och arbetsgivarintressen.

Eteläranta 10

FI-00130 Helsinki

Telefon: 09172850
Faks: 09664616

Helsinki

Kemian seurat

Kansainvälisten asioiden hoitamiseksi perustettu kemian kansallinen komitea, jonka ovat perustaneet Suomalaisten Kemistien Seura ry (SKS), Kemiallisteknillinen Yhdistys (KTY) ja Finska Kemistsamfundet – Suomen Kemistiseura rf (FKS).

Urho Kekkosen katu 8 C 31

FI-00100 Helsinki

Telefon: 0104256300
Faks: 0104256309

Helsinki

Keskuskauppakamari ry

Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Kauppakamarit perustettiin 1500-luvulla taistelemaan merirosvoja vastaan. Tänä päivänä kokoamme yrityksiä ja liike-elämän vaikuttajia maamme laajuudelta. Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit kattavat koko Suomen, kaikki toimialat ja yrittämisen muodot.

PL 1000

FI-00101 Helsinki

Telefon: 0942426200
Faks: 09650303

Helsinki

Koneyrittäjien liitto ry

Inom Maskinföretagarnas Förbund, som är en riksomfattande företagar- och arbetsgivarorganisation för maskinföretagare i energi-, mark- och anläggnings- samt skogsmaskinbranschen, samarbetar Finlands maskinföretagare för att sammfält förkovra medlemskårens verksamhetsförutsättningar.

Sitratie 7

FI-00420 Helsinki

Telefon: 0409009410
Faks: 095630329

Helsinki

Kuljetuskeskusten liitto ry, KKL

Kuljetuskeskusten liitto ry on Suomessa toimivien KTK- yritysten toimialajärjestö.

Nuijamiestentie 7

FI-00400 Helsinki

Telefon: 09478999
Faks: 095878520

Helsinki

Kumiteollisuus ry, Gummiindustrin rf

Rubber Manufacturers' Association of Finland is an organization for rubber manufacturers in Finland. RMAF brings rubber companies together and acts as their voice towards legislators and other organizations. RMAF provides a platform for cooperation for rubber companies.

PL 4

FI-00131 Helsinki

Telefon: 09172841
Faks: 09630225

Helsinki

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry on riippumaton, voittoa tavoittelematon tuotantotehokkuuden, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon asiantuntijaverkosto, jonka päämäärä eli visio on nostaa suomalasien teollisuuden kilpailukyky ja yhteiskunnan rakenteiden tehokkuus maailman parhaaksi.

Messuaukio 1

FI-00520 Helsinki

Telefon: 0290074570
Faks: 1509457

Helsinki

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, dvs. VVS-Tekniska Entreprenörer rf, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för VVS-installationsbranschen i Finland. Våra medlemmar är experter inom VVS-installationstjänster. Vi arbetar för att förstärka affärsverksamhetsmöjligheterna för våra medlemsföretag och för att utveckla hela installationsteknikbranschen.

Aleksanterinkatu 19

FI-00100 Helsinki

Telefon: 0207435750
Faks: 0207435751

Helsinki

Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry

Markkinointi-instituutti on intohimoinen osaamisen kehittäjä. Olemme kouluttaneet työssäkäyviä ammattilaisia jo 85 vuoden ajan – assistenteista esimiehiin, henkilöstöhallinnosta markkinointiin.

Revontulentie 7

FI-02100 Espoo

Telefon: 01047361
Faks: 092414794

Espoo

Metsäteollisuus Ry, Skogsindustrin rf

The Finnish Forest Industries Federation is the lobbying organisation for forest industry companies in Finland. It promotes the forest industry's competitiveness and profitability by strengthening the industry's operating conditions and positive image both in Finland and abroad.

PL 336

FI-00171 Helsinki

Telefon: 0913261
Faks: 091324445

Helsinki

Muoviteollisuus ry, Plastindustrin rf

Näringspolitisk intresseorganisation för plastbearbetande företag.

Eteläranta 10

FI-00130 Helsinki

Telefon: 09172841
Faks: 09171164

Helsinki

Muoviyhdistys R.Y.

Muoviyhdistys ry was founded in 1940 and is one of the oldest plastic societies in the world. It is a private association, which is not supported by state or other organizations, but finances its activities by member fees and by arranging different professional events. The Finnish Plastics Association is a good channel for networking with Finnish plastics industry.

Rautatienkatu 23 B 21

FI-15110 Lahti

Telefon: 0102710380
Faks: 0986899115

Lahti

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry, Försäljar- och marknadsförarproffsen rf.

Myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisen sitoutumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Keskusjärjestömme on Akava. MMA toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia etuja, kehittää jäsenten ammattitietoja ja -taitoja sekä lisää jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

PL 11

FI-00521 Helsinki

Telefon: 0201224400
Faks: 0947807730

Helsinki