Skipsrevyen AS
Boks 4084 Sandviken
NO-5835 Bergen
Besøksadresse:
Skoltegrunnskaien 2
NO-5003 Bergen
Kommune: Bergen
Fylke: Hordaland
Telefon: +47 55197770
Faks: +47 55197780