Roed Industri
Fovsletvej 3
DK-6000 Kolding
Kommune: Kolding
Fylke: Region Syddanmark
Telefon: +45 75566122
Faks: +45 75566808